Maškarní ples 26.2.2010
Apriliáda 1.4.2010
Senioři baví seniory 15.5.2010
Historický víkend aneb strašidla a mumraje plzeňské 11. - 13.6.2010
Den Slovan 18.6.2010
Rytřířské turnaje na koních 13.-15.8.
Den Chlumčan 21.8.2010
Plavba netradičních plavidel s Holiday Travel 11.9.2010
Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody / Sofronka 18.9.2010
Svět začíná v Plzni 21. - 24.9.2010
Vánoční výstava (mázhauz plzeňské radnice) prosinec 2010 / leden 2011
Vánoční zpívání KOLED s Českým rozhlasem Plzeň, 15.12.2010