Maškarní ples 25.1.2013
Apriliáda 1.4.2013
Senioři baví seniory 18.5.2013
Historický víkend aneb strašidla a mumraje plzeňské 14. - 16.6.2013
Den Slovan 21.6.2013
Den Chlumčan 16. - 17.8.2013
Radyně 31.8.2013
Plavba netradičních plavidel s Muzeem strašidel 7.9.2013