Maškarní ples 6.3.2009
Apriliáda 1.4.2009
Jarní slavnosti Přeštic 16.5.2009
Sochařské sympozium (Plzeň - Slovany) 29.5.-1.6.2009
Historický víkend aneb strašidla a mumraje plzeňské 12. - 146.2009
Den Slovan 26.6.2009
Rysí slavnosti (Železná Ruda) 3. - 6.7.2009
Rytířské turnaje na koních SUŠICE 13. - 16.8.2009
Den Chlumčan 21. - 22.8.2009
Rytířské turnaje na koních PLZEŇ 27. - 30.8.2009
Doubravecký den 5.9.2009
Plavba netradičních plavidel 12.9.2009
Ohňostroj na Slovanské radnici 28.9.2009
Svět začíná v Plzni 13. - 16.10.2009
Vánoční zpívání KOLED 9.12.2009
Vánoční výstava (mazhauz plzeňské radnice) prosinec 2009 / leden 2010